Kundvagn

Personuppgiftspolicy

Senast ändrad: 2022-11-23

Vilka är Radio Control Logistics AB?

I denna policy kallas Radio Control Logistics AB, Orgnr: 556716-4479 för RCL och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

RCL ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chat eller annat sätt.

RCL går att nå på följande sätt:

Post: Radio Control Logistics AB, Dalsgård Dalhem 115, 31165 Vessigebro

E-post: info@nettorc.com

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för användare som besöker och/eller handlar något på våra webbsidor www.nettorc.com, www.hobbyprodukter.com eller www.procar.se . Den gäller också vid nyttjande av någon av våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Data som RCL samlar in och hur den används. RCL agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att RCL ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss

RCL agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida

Som personuppgiftsansvarig har RCL ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Säkerhet

RCL skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av RCL:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på RCL samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa RCL:s interna informationssäkerhetspolicy

Personuppgifter som skickas in till RCL utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.

Personuppgiftsbiträden

När du handlar på något av oss så hanteras din betalning, leverans och lagring av data av någon av våra personuppgiftsbiträden:

Riverty Sweden AB hanterar betalningar med faktura och behöver för detta få in ditt personnummer.

e-Pay A/S hanterar Dina betalningar med kort och kommer därmed samla in ditt kortnummer.

Swish hanterar dina Swishbetalningar

Postnord och DHL genomför leveransen av dina beställda varor. De behöver Ditt namn, adress, e-post och telefonnummer.

DigRAD AB hanterar lagringen av den information som våra webbplatsers innehåll består av.

Hur används cookies

Cookies sparas på din dator för att spara undan din kundkorg i samband med köp på hemsidan. Cookies används också för att ge dig en personlig upplevelse på vår hemsida och för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.

RCL:s hemsidor innehåller Cookies. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.

RCL använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:

 • Ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida som du besöker
 • Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse
 • Sparar ner det som du handlar i en varukorg
 • Anpassar våra tjänster så att du bara får reklam som är relevant för dig
 • Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren

Det finns två typer av cookies och båda används på RCL:s hemsidor. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På RCL:s webbplatser används också tredjepartscookies för bland annat Google Analytics och Remarketing. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den, samt att kunna göra riktad reklam. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på RCL:s hemsidor.

Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

RCL använder direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig om RCL:s produkter.

Överföring av information

RCL och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till tredje part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter

Som registrerad hos Radio Control Logistics AB har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och RCL kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via e-post info@nettorc.com

Personuppgiftsbehandling Syfte Personuppgifter Registrerade Rättslig grund Lagringstid
Köp av vara/tjänst Leverera vara/tjänst Namn, adress, telefon, e-post, personnummer Kunder Avtal 7 år
Besök på hemsidan Analys och uppföljning Cookie, IP-adress Hemsidesbesökare Intresse-avvägning 180 dagar
Direktmarknadsföring Erbjuda varor/tjänster Kontaktuppgifter Kunder Intresse-avvägning 3 år efter senaste köp
Kontakt via telefon, chat Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal Kontaktuppgifter, ljudinspelningar Kunder, potentiella kunder Intresseavvägning, avtal 2 år
Kontakt via mail, sociala medier Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal Kontaktuppgifter Kunder, potentiella kunder Intresseavvägning, avtal 5 år
Adressuttag för direktreklam Marknadsföring Adressuppgifter Potentiella kunder Intresseavvägning 30 dagar
Anmälan för nyhetsbrev Nyhetsbrev E-postadress Kunder, potentiella kunder Avtal, samtycke Under avtalstid + 30 dagar